TjänsterVi erbjuder entreprenad av arkitektoniska system, byggnader och artefakter.

Vi kan hantera projekt från behovs-/funktionsidéer i en regional skala ända ner till utförande av fysiska detaljer med en tolerans på 0,1 mm.

När det gäller vår egna produktion är det unika i fokus. Och de metoder vi utvecklat gör det möjligt för oss att producera olikhet på ett kostnadseffektivt sätt.

Våra system och metoder syftar alltid till att öka mångfald och komplexitet.


Tjänster detta omfattar Landskapsarkitektur

Formgivning av mark och växtlighet

Avverkning av träd och växtlighet

Byggande av landskapsstrukturer i en skala där det är effektivt med handkraft och mindre maskinerByggnads Arkitektur/ Inredningsarkitektur

Koncept, bilder, skisser och modeller

Bygglovshandlingar och biträdande vid processen 


Konstruktion, formgivning, K-handlingar, 
projektering, arbetsledning och koordinering

Byggande i det flesta material men med ett fokus på trä och stålArtefakter och möbler

Skiss och prototyper

Tillverkning främst i trä och stålForskning och Utveckling 

Fastighetsstruktur

Compact city och complex adaptive systems


Visualisering och kollaborativ gestaltning av urban miljö


Material- och metodutveckling i
nom krökt träbyggnad, konstruktionsprinciper och verktygÖvriga tjänster

Workshop inom byggande

Föreläsningar

Handledning, coachning av formgivning och byggande
Har du ett problem som du tror går att lösa med någon form av system, rum eller föremål, hör gärna av dig.Kontakt 
Email: torsten@imottesjo.se
Mobil: 0706677951
Besöksadress: Övre Hallegatan 50, Göteborg