Orust Hus


Utgångspunkt för denna villa var att med en låg budget bygga en platsspecifik byggnad inom samma ekonomiska ramar som nyckelfärdiga prefab hus har, men att samtidigt inte kompromissa med det arkitektoniska uttrycket.


Det är ett försök att hitta balans mellan maximala möjliga mängden form och omtanke för lägst möjliga pris. Idén var att hitta rätt metod så att det går att konkurrera med platsspecifika lösvirkes hus inom samma segment som hus fabrikernas hus .


Materiella designparametrar
Material skall ha ett lågt volympris.
Material skall vara lätt att bearbeta på plats.
Material skall kräva begränsad efterbearbetning innan det når beboelig standard.
Material skall bära en textuell och visuell komplexitet och berättelse.
Material skall ha förmågan att åldras och lagra information om brukarna på ett tilltalande sätt.
Material skall förutsätta en god arbetsmiljö för dom som uppför byggnaderna.


Den industriella metoden är överlägsen på att göra många likadana objekt väldigt billigt. Men med inriktningen på byggnader för personligt bruk, lägger vi ofta fokus och resurser på dom abstrakta värdena där komplexitet, omtanke och kulturellt arv får en framträdande roll. Dessa värden har alltid varit svåra att industrialisera.


Valet av byggmetod blev då en strävan att hitta skärningspunkten mellan fördelarna av massproduktion och ett slutresultat som var unikt och som kommunicerar omtanke för dom som skulle bo där. Då använder vi industrin för att få billiga högkvalitativa material, men vi gorde all sammanfogning på plats så att industrins statiska metod inte satte ramen för formen.