Färska Trästommar

Projektet Färska stommar utreder möjligheterna att hoppa över flera led i kedjan av industriellt producerade byggmaterial i trä genom att bygga med virke direkt från sågbänken och ta vara på flexibiliteten i de rå träet så att materialet tillåter en mer  varierad formen av byggnader. 

Arbetet med studien har öppnat dörrar för en användning av en träråvara som idag bara används till bioenergi och därigenom skapa en direkt ekonomisk anledning till biodiversitet i trädbevuxna områden

Ladda ner  rapporten som sammanfattar resultaten av förstudien .

Presentation

Greenwood Framing

Using fresh timber straight from the sawmill and utilizing the flexibility of the raw wood, we explore the possibility of reducing the number of steps involved in the industrial process of producing wooden building materials and enabling buildings to take on more diverse forms.

The results of this study have opened doors to the use of wood that is currently used only for bioenergy, thereby creating an economic reason for biodiversity in wooded areas.

The feasibility study report can be downloaded here.