Färska Trästommar.
Byggtekniken ska inte begränsa formen.


Byggnadsverk med krökta och dubbelkrökta former blir med
konventionella metoder och material ofta så kostsamma att det sällan används.

Det finns möjligheter att utföra mer komplexa former i arkitekturen genom att utveckla metoder baserade i det färska trämaterialets egenskaper.

Vi har arbetat med att hitta tekniker och metoder för att tillverkat husstommar i färskt trä, virket som kommer direkt från sågen och torkar på plats i konstruktionen.


Hur hittar vi den mest effektiva vägen från det unika trädet på den unika platsen till det unika byggnadsverket?


Vi kan genom att hoppa över steget i den konventionella byggindustrin där det strävas efter att producera standardiserade produkter som är effektiva i logistik och hantering så som rakt virke, som sedan skall anpassas till den unika krökta formen i arkitektur och istället ta vara på det färska träets böjliga egenskaper och låta det torka i böjd form på plats i en konstruktion.


Att inte behöva anpassa trämaterialet för torkning, lagring och logistik möjliggör att använda trädslag och virkeskvaliteter som annars blir alltför oregelbundet vid torkning, brännved blir konstruktionsmaterial.


Detta arbetssätt tillåter oss att se ett helhetsperspektiv,  från det träd som böjs av vinden på den plats där vi vill uppföra en byggnad till den färdiga statiska konstruktion som står pall för vädrets makter


Workshop 2


Hur kan vi applicera detta i en större skala?

Under workshop 2 fortsätter vi  testa och diskutera problemformuleringar och möjligheter.

Var hittar vi skärningspunkten mellan form och produktionsekonomi  - vad är intressant och eller möjligt?  Tillsammans kommer vi att tillverka ett takelement som sedan kan testas över vintern.Torsten Imottesjo och Karl Hallberg leder workshopen
som finansieras av Leif Blomkvist Forskningsstiftelse 


Anmälan  skickas till karl@notquite.se


Plats Fengersfors Bruk Fabriksvägen 2 i Fengersfors

Tid 23:e november 09:00-16:00Workshop 1


Torsten Imottesjo och Karl Hallberg ledde workshopen
som finansierades av Leif Blomkvist Forskningsstiftelse
Deltagare Aron Wigh, Sara Förbom,  Andreas Falk, Samuel Carvalho

Plats Säbyvägen 63 Tjörn

Tid 30:e september 1:e oktober 09:00-16:00